KURS SPECJALISTYCZNY WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE

 

KURS SPECJALISTYCZNY

 WYWIAD I BADANIE FIZYKALNE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

Celem kursu jest kształtowanie kompetencji samodzielnego, kompleksowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta dorosłego oraz analizy wyników badania w kierunku

 sformułowania wniosków pozwalających na planowanie i realizowanie opieki.

 

Tryb kształcenia:

Zajęcia teoretyczne realizowane będą w Bolesławcu w trybie mieszanym (sobota- niedziela), natomiast zajęcia praktyczne realizowane będę od poniedziałku do piątku we wskazanych przez Organizatora placówkach.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 100 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 75 godzin,

zajęcia praktyczne – 25 godzin.

 

Program kształcenia:

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna

liczba godzin kontaktowych

 

 

I

Badanie przedmiotowe i podmiotowe osoby dorosłej w zakresie fizjologicznych funkcji narządów i układów (moduł podstawowy)

 

 

30

 

 

-

 

 

-

 

 

30

 

 

 

 

II

 

 

Badanie przedmiotowe i podmiotowe osoby dorosłej w zakresie zaburzonych funkcji narządów i układów (moduł specjalistyczny)

 

 

 

 

35

Oddział internistyczny

10 godzin

 

10

 

 

 

 

60

Oddział neurologiczny

5 godzin

5

Oddział intensywnej opieki medycznej 5

5

Oddział chirurgiczny

5 godzin

5

 

III

Ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego (moduł diagnostyczny)

 

10

 

-

 

-

 

10

Łącznie

75

 

25

100

 

2014 Kurs wywiad i badanie fizykalne - Ośrodek Doskonalenia Kadr CURATUM.
Powered by Joomla 1.7 Templates