KURS SPECJALISTYCZNY ORDYNOWANIE LEKÓW

 KURS SPECJALISTYCZNY ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT

  DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

Celem kształcenia jest przygotowanie pielęgniarki, położnej do samodzielnego ordynowania wybranych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiania na nie zlecenia lub recepty.

Tryb kształcenia:

Zajęcia teoretyczne realizowane będą w Bolesławcu w trybie mieszanym (sobota- niedziela), natomiast zajęcia praktyczne realizowane będę od poniedziałku do piątku we wskazanych przez Organizatora placówkach.

 Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego  w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 65 godzin dydaktycznych, w tym:

 zajęcia teoretyczne – 45godzin,

 zajęcia praktyczne – 20 godzin.

 

Program kształcenia:

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna

liczba godzin kontaktowych

I

Zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi

25

Dla pielęgniarek – Podstawowa opieka zdrowotna – Gabinet lekarza rodzinnego

 

 

 

 

Dla położnych - Podstawowa opieka zdrowotna – Gabinet lekarza rodzinnego albo Poradnia ginekologiczno - położnicza

8

33

II

Wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego

10

8

18

III

Zasady i tryb wystawiania recept

5

4

9

IV

Aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa

5

 

-

5

Łącznie

45

 

20

65

 

2014 Kurs ordynowanie leków i wypisywanie recept - Ośrodek Doskonalenia Kadr CURATUM.
Powered by Joomla 1.7 Templates