KURS LECZENIE RAN DLA PIELĘGNIAREK

Ośrodek Doskonalenia Kadr Curatum w Bolesławcu informuje, że ogłasza nabór na kurs specjalistyczny w zakresie Leczenia ran dla pielęgniarek.

 

Celem kursu jest przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, owrzodzeniem nowotworowym, owrzodzeniem kończyn dolnych, stopą cukrzycową i przetoką oraz do zdejmowania szwów z rany.

 

Planowany termin rozpoczęcia kursu:  Luty 2016 r. *

 

Tryb kształcenia:

Zajęcia teoretyczne realizowane będą w Bolesławcu w trybie mieszanym (sobota- niedziela), natomiast zajęcia praktyczne realizowane będę od poniedziałku do piątku we wskazanych przez Organizatora placówkach.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 200 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne – 80godzin,

zajęcia praktyczne – 120 godzin.

 

Program kształcenia:

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Patofizjologia i leczenie ran

20

Ambulatorium chirurgii ogólnej albo Ambulatorium chirurgii urazowej albo Szpitalny oddział ratunkowy

30

60

II

Zakażenie ran                     

 

10

III

Odleżyny i rany nowotworowe

20

Oddział neurologii albo Oddział intensywnej opieki medycznej albo Oddział geriatrii albo Oddział opieki paliatywnej

30

50

IV

Owrzodzenia kończyn dolnych

15

Poradnia leczenia owrzodzeń żylnych albo oddział chirurgii naczyniowej

30

45

V

Zespół stopy cukrzycowej

15

Oddział chirurgii naczyniowej albo Oddział diabetologii albo Poradnia stopy cukrzycowej

30

45

Łącznie

80

 

120

200

 

Cena kursu: 500,00zł

 

Forma zgłoszenia:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie (dokumenty wymagane):

1. wypełnionego formularza zgłoszeniowego  (Pobierz plik ),

2. kserokopii prawa wykonywania zawodu,

3. dokument potwierdzający minimum 3-miesięczny staż pracy.

 

*- pod warunkiem zebrania wymaganej liczby osób.

2014 Kurs leczenenia ran dla pielęgniarek - Ośrodek Doskonalenia Kadr CURATUM.
Powered by Joomla 1.7 Templates