KURS LECZENIE RAN DLA POŁOŻNYCH

Ośrodek Doskonalenia Kadr Curatum w Bolesławcu informuje, że ogłasza nabór na kurs specjalistyczny w zakresie Leczenie ran dla położnych.

 

Celem kursu jest przygotowanie położnej do samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad chorym z raną, w tym z raną odleżynową do III° włącznie, owrzodzeniem nowotworowym, przetoką oraz do zdejmowania szwów z rany,

 

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 20 Luty 2016 *

 

Tryb kształcenia:

Zajęcia teoretyczne realizowane będą w Bolesławcu w trybie mieszanym (sobota- niedziela), natomiast zajęcia praktyczne realizowane będę od poniedziałku do piątku we wskazanych przez Organizatora placówkach.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu specjalistycznego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 115 godzin dydaktycznych:

zajęcia teoretyczne –  45 godzin,

zajęcia praktyczne – 70 godzin.

 

Program kształcenia:

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

I

Patofizjologia i leczenie ran

15

Oddział ginekologii albo Oddział ginekologii septycznej albo Oddział ginekologii onkologicznej

35

60

II

Zakażenie ran                     

 

10

III

Odleżyny i rany nowotworowe

20

Zakład opiekuńczo- pielęgnacyjny albo Zakład opieki długoterminowej

35

55

Łącznie

45

 

70

115

 

 

Cena kursu: 450,00zł

 

 

 

Forma zgłoszenia:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie (dokumenty wymagane):

1. wypełnionego formularza zgłoszeniowego  (Pobierz plik ),

2. kserokopii prawa wykonywania zawodu,

 

 

 

*- pod warunkiem zebrania wymaganej liczby osób.

 

 

2014 Kurs leczenenia ran dla położnych - Ośrodek Doskonalenia Kadr CURATUM.
Powered by Joomla 1.7 Templates