Kurs kwalifikacyjny Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek.

 

Ośrodek Doskonalenia Kadr Curatum w Bolesławcu informuje, że ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek.

 

Celem kursu jest uzyskanie przez pielęgniarkę kwalifikacji do wykonywania świadczeń w zakresie edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia oraz świadczeń opiekuńczych, wychowawczych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych w środowisku zamieszkania

świadczeniobiorcy, w środowisku jego pobytu, w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności,

niezależnie od wieku i płci.

 

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 09 styczeń 2016 r, godz. 9.00*

 

Tryb kształcenia:

Zajęcia teoretyczne realizowane będą w Bolesławcu w trybie mieszanym (sobota- niedziela), natomiast zajęcia praktyczne realizowane będę od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówek, wskazanych przez Organizatora.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego

w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 325 godzin dydaktycznych:

·         zajęcia teoretyczne – 150 godzin,

·         zajęcia praktyczne – 175 godzin.

 

 

Program kształcenia:

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna liczba godzin kontaktowych

 

I

Podstawowa opieka zdrowotna i medycyna rodzinna

 

15

 

-

 

-

 

15

II

Pielęgniarstwo rodzinne

30

-

-

30

 

 

 

III

Promocja zdrowia i profilaktyka w środowisku zamieszkania świadczeniobiorcy z uwzględnieniem aktualnie realizowanych programów zdrowotnych

 

 

 

30

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

30

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

Problemy zdrowotne w poszczególnych etapach życia

 

 

 

 

75

POZ

Pielęgniarstwo rodzinne

105

 

 

 

 

250

Centrum psychiatryczne albo Poradnia zdrowia psychicznego

21

Poradnia rehabilitacyjna lub oddział rehabilitacyjny

14

Poradnia diabetologiczna albo Poradnia lekarza rodzinnego

21

Poradnia opieki paliatywnej albo Hospicjum

14

Łącznie

150

 

175

325

 

Cena kursu: 1500,00zł

 

Pierwsza rata 500zł płatna przed rozpoczęciem kursu.

 

 

*- pod warunkiem zebrania wymaganej liczby osób.

2014 Kurs pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek - Ośrodek Doskonalenia Kadr CURATUM.
Powered by Joomla 1.7 Templates