Kurs opieki paliatywnej

KURS KWALIFIKACYJNY OPIEKI PALIATYWNEJ

Ośrodek Doskonalenia Kadr Curatum w Bolesławcu informuje, że ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa opieki paliatywnej dla pielęgniarek.

Celem kursu jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i niezbędnych umiejętności do sprawowania opieki nad pacjentem z przewlekłą, postępującą, zagrażającą życiu chorobą.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 16 styczeń 2016 r., godz. 9.00*

Tryb kształcenia:

Mieszany.  Zajęcia teoretyczne realizowane będą w Bolesławcu (sobota- niedziela), natomiast zajęcia praktyczne realizowane będę od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówek.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 380 godzin dydaktycznych:

  • zajęcia teoretyczne – 205godzin
  • zajęcia praktyczne – 175 godzin.

 

Program kształcenia:

 

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna

liczba godzin kontaktowych

I

Założenia i podstawy opieki paliatywnej

25

-

-

25

II

Postępowanie objawowe u pacjentów objętych opieką paliatywną

 

 

 

 

 

110

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

35

 

 

 

 

 

285

Oddział opieki/medycyny paliatywnej

70

Zespół domowej opieki paliatywnej

35

Hospicjum dla dzieci albo Oddział onkologii dziecięcej albo Oddział neurologii wieku rozwojowego albo Oddział rehabilitacji dziecięcej

35

III

Aspekty psychologiczne, duchowe i socjalne w opiece nad chorym i jego rodziną

55

-

-

55

IV

Etyka w opiece paliatywnej

15

-

-

15

Łącznie

205

 

175

380

 

Cena kursu: 1500,00zł

 Pierwsza rata 500zł płatna przed rozpoczęciem kursu.

 

Forma zgłoszenia:

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie (dokumenty wymagane):

 1. wypełnionego formularza zgłoszeniowego  (Pobierz plik ),

 2. kserokopii prawa wykonywania zawodu,

 3. dokument potwierdzający minimum 6-miesięczny staż pracy.

 

 

*- pod warunkiem zebrania wymaganej liczby osób.

 

2014 Kurs opieki paliatywnej - Ośrodek Doskonalenia Kadr CURATUM.
Powered by Joomla 1.7 Templates