KURS KWALIFIKACYJNY PIELĘGNIARSTWA RATUNKOWEGO

Ośrodek Doskonalenia Kadr Curatum w Bolesławcu informuje, że ogłasza nabór na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego.

 

Celem  kształcenia jest nabycie przez pielęgniarkę wiedzy umiejętności i kompetencji niezbędnych do realizacji zadań zawodowych wynikających z funkcji pielęgniarstwa w systemie ratownictwa medycznego.

 

Planowany termin rozpoczęcia kursu: marzec 2016 r.

 

Tryb kształcenia:

Zajęcia teoretyczne realizowane będą w Bolesławcu w trybie mieszanym (sobota- niedziela), natomiast zajęcia praktyczne realizowane będę od poniedziałku do piątku we wskazanych przez Organizatora placówkach.

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 407 godzin dydaktycznych:

·         zajęcia teoretyczne – 225 godziny,

·         zajęcia praktyczne – 182 godziny.

 

Program kształcenia:

Lp.

Nazwa modułu

Liczba godzin teorii

Miejsce realizacji stażu

Liczba godzin stażu

Łączna

liczba godzin kontaktowych

I

Państwowe Ratownictwo Medyczne w Zintegrowanym Systemie Ratowniczym

 

 

 

 

 

30

Centrum powiadamiania ratunkowego albo Centrum dyspozytorskie

7

 

 

 

 

 

65

Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego

21

Wydział zarządzania kryzysowego albo Wydział bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

7

II

Stany zagrożenia życia i zdrowia dorosłych

 

 

 

 

100

Zespół ratownictwa medycznego

35

 

 

 

 

205

Szpitalny oddział ratunkowy szpitala wieloprofilowego

35

Blok operacyjny dorosłych

21

Blok porodowy

14

III

Stany zagrożenia życia i zdrowia dzieci

 

 

 

40

Szpitalny oddział ratunkowy dziecięcego szpitala wieloprofilowego albo Izba przyjęć dziecięcego szpitala wieloprofilowego

 

 

 

21

82

Blok operacyjny dzieci

21

IV

Postępowanie w zdarzeniach masowych i katastrofach

30

-

-

30

V

Wykonywanie konikopunkcji ,odbarczenia odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego

 

25

 

-

 

-

 

25

Łącznie

225

 

182

407

 

 

Cena kursu:1550,00zł

 

 

Forma zgłoszenia:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie (dokumenty wymagane):

1. wypełnionego formularza zgłoszeniowego  (Pobierz plik ),

2. kserokopii prawa wykonywania zawodu,

3. dokument potwierdzający minimum 6-miesięczny staż pracy

 

 

 

 

 

*- pod warunkiem zebrania wymaganej liczby osób.

 

2014 Kurs pielęgniarstwa ratunkowego - Ośrodek Doskonalenia Kadr CURATUM.
Powered by Joomla 1.7 Templates